Vraag en antwoord

Vragenlijst
Hoe kan mijn collega ook vragenlijsten versturen of de resultaten bekijken?

Ga naar uw Mijn omgeving en klik op Mijn organisatie. Aan de linkerkant staat een menu met daarin Gebruikers beheren. Hier kunt u een collega toevoegen en de rol van bedrijfsbeheerder geven. Uw collega heeft dan dezelfde rechten als u en kan dus vragenlijsten bewerken, bekijken en versturen.

Hoe maak en verstuur ik een nieuwe vragenlijst?

Log eerst in op de Webtool. Klik vervolgens rechtsboven op uw naam om naar Mijn omgeving te gaan.

 1. Via Mijn respondenten kunt u uw collega's toevoegen die u een vragenlijst wilt sturen
 2. Vervolgens kunt u via Mijn vragenlijsten een nieuwe vragenlijst aanmaken
 3. Wanneer u deze opslaat kunt u de toegevoegde respondenten selecteren en een uitnodiging sturen
Ik wil als bedrijfsbeheerder ook de vragenlijst invullen. Hoe doe ik dat?

Ga naar de vragenlijst die u zelf wilt invullen. KIik op + Respondent. U komt vervolgens in de lijst met alle respondenten van uw organisatie. Hier staat ook uw eigen e-mailadres tussen. Selecteer uw e-mailadres en klik onderaan op Selectie toevoegen. In het overzicht van de respondenten die gekoppeld zijn aan de vragenlijst kunt u nu uw persoonlijke link kopieren via het "schakel icoontje". 

Kan ik een verwijderde vragenlijst weer terugzetten?

Nee, dat is niet mogelijk.

Krijgen de verschillende functieniveaus (uitvoerend/management) ook andere vragen?

Nee, de vragen zijn voor alle respondenten hetzelfde.

Ontvangen de toegevoegde respondenten automatisch een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen?

Nee, dit moet u handmatig doen. Ga naar de vragenlijst en klik de respondenten aan die u wilt uitnodigen. Klik onderaan op de button Uitnodiging versturen. Vervolgens kunt u de mail aanpassen en versturen.

Respondenten krijgen de melding dat de deadline is verlopen. Hoe zet ik de vragenlijst weer open?

Ga naar de desbetreffende vragenlijst. Klik vervolgens naast de titel van de vragenlijst op Bewerken . Vul bij Uiterste reactiedatum een datum in de toekomst in. Wanneer u deze opslaat dan wordt de vragenlijst weer opengesteld voor respondenten.

Hoe kan ik de vragen voorzien van een toelichting?

Indien medewerkers moeite hebben met de vragen kunt u kort toelichten wat er bedoeld wordt. Ga hiervoor naar de vragenlijst en klik rechts op Bekijk de vragenlijst. Via de button Toelichting  kunt u per vraag iets invullen. Geef hierbij wat voorbeelden die zij herkennen.

U kunt natuurlijk ook de vragen eerst individueel invullen en daarna met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld door samen een workshop te organiseren of er met meerdere disciplines vanuit het bedrijf een gesprek over te voeren. Door zulke sessies te houden, komen medewerkers met rijkere beelden terug. En dit versterkt het veiligheidsbewustzijn.

Respondenten importeren lukt niet - hoe los ik dit op?

Om respondenten te importeren moet uw importbestand voldoen aan de onderstaande voorwaarden.
 

 • Het bestand is in het formaat Excel (.xlsx of .xls) of CSV (.csv of .txt)
 • Het bestand bevat minimaal de volgende kolommen:
  • Achternaam
  • E-mailadres (let op: zonder spaties!)
  • Functieniveau bevat de waarden operations of management (zonder hoofdletter).
  • Vestiging wanneer uw bedrijf maar één vestiging heeft, kunt u hier bijvoorbeeld 'hoofdkantoor' invullen.
  • Afdeling

De meest gemaakte fouten tijdens het importeren zijn op basis van de onderstaande velden:

 • Emailadres: controleer op spaties achter het emailadres, deze mogen niet voorkomen.
 • Functieniveau: mag alleen operations of management bevatten, (zonder hoofdletters).