INK.next

De INK.next scan beschrijft business excellence aan de hand van de aandachtsgebieden van het EFQM-model, de opvolger van het INK-model. Dit model is ontwikkeld samen met 2.000 managers en professionals en 60 leiders uit meer dan 40 landen. Het is eind 2019 gelanceerd en inmiddels in honderden organisatie toegepast.

INK.next

Hoe werkt de INK.next scan in de praktijk?

Een team uit de organisatie vult de scan in. Dat kan het managementteam zijn, maar ook een verander-, of verbeterteam. Elk teamlid krijgt een persoonlijke terugkoppeling. Daarnaast voorziet de scan in een terugkoppeling op teamniveau, waarin gemiddelde scores en de spreiding in beantwoording  tussen de teamleden (anoniem) worden weergegeven. Op deze manier ontstaat er inzicht in de sterkten van de organisatie en in de mogelijk zwakkere kanten, die moeten worden aangepakt. Ook wordt duidelijk over welke onderwerpen de teamleden een uiteenlopende visie hebben. 

De dialoog in het team over de uitkomsten van de scan biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering en vernieuwing. Het INK en haar kennispartners kunnen deze dialoog faciliteren en de organisatie begeleiden bij de toepassing van INK.next en het EFQM-model.

Wat levert de INK.next scan op?

De INK.next scan kent per aandachtsgebied beschrijvingen van business excellence voor vier verschillende typen organisaties: de pionier, de groeier, de gevestigde speler en de regisseur. Daarmee voorziet de scan het EFQM-model van maturity levels , net zoals dat het geval was bij de ontwikkelingsfasen van het INK-model. Het voordeel daarvan is dat business excellence niet abstract en onbereikbaar blijft. Het is toegesneden op jouw type organisatie en mate van volwassenheid. De beschrijvingen van de INK.next scan maken business excellence tastbaar.

Je scoort met je team je organisatie op de stellingen van de scan en kunt zo je startpositie bepalen. Past die bij de volwassenheid van je organisatie? Mooi! Reiken je ambities hoger? Gebruik de scan dan om je weg te bepalen naar het excellence-niveau dat jij nastreeft. Stellingen behorend bij hogere volwassenheidsniveaus inspireren je om door te ontwikkelen.

INK mayority model